Fra neste uke fyller vi opp timeplanen ytterligere, og du kan bli med på TRX, mer ettermiddagsspinn, SomaMove og morgenspinn!
Følg med på timeplanen!