Personvern & cookies

Informasjon om personvern og informasjonskapsler

PERSONVERNPOLICY

Kjære medlem.
Oppdal Treningssenter er forpliktet til å beskytte personvernet og sikkerheten rundt informasjonen din. Som en del av den forpliktelsen, har vi oppdatert våre regler for personvern i samsvar med kravene til personvernregler (GDPR).
Det er svært viktig for oss at du som medlem, er fornøyd med hvordan vi ivaretar dine personopplysninger. Du skal vite at vi behandler dine opplysninger utelukkende til de formål som fremgår av medlemsvilkår. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysningene til oss.
Reglene for personvern informerer om hvilke opplysninger vi samler inn fra deg, hvorfor vi gjør det, og hvordan vi beskytter dem. Reglene oppsummerer også dine rettigheter og forteller deg hvordan du kan bruke disse rettighetene.

Behandling av personopplysninger

En personopplysning er enhver opplysning som kan identifisere en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og annet. Det gjelder et omfattende regelverk for forvaltning av personopplysninger, som alle virksomheter må forholde seg til.
Oppdal Treningssenter AS skal håndtere alle personopplysninger lovlig, saklig og trygt.
Du skal til enhver tid ha oversikt over de opplysningene vi har om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. Vår policy omfatter både innsamlingen av personopplysninger og den senere bruken av disse.
Oppdal Treningssenter AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du gir oss.

Hvilke personopplysninger henter vi inn, og hvorfor?

Medlemskap ved Oppdal Treningssenter AS
Ved tegning av medlemskap, må vi registrere opplysninger om deg for å følge opp medlemskapet. Dette omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, og kontonummer. Denne informasjonen innhentes for at vi skal kunne opprette ditt medlemskap. Informasjonen blir lagret i våre systemer, i tillegg til at noen av opplysningene kobles opp mot iBooking sine tjenester for treningssenter. Dette gjøres for at du skal ha mulighet til å melde deg på gruppetimer via hjemmesiden vår. Vi samler også informasjon om din booking av gruppetimer, betalingshistorikk og oppmøte på senteret. For personer som ikke er myndige (personer under 18 år), må vi i tillegg registrere navn og telefonnummer til foresatte/verge. Disse opplysningene innhentes fordi det alltid er foresatt/verge som er ansvarlig for medlemskapet til personer under 18 år.

SMS-utsendelser
Oppdal Treningssenter AS benytter ditt telefonnummer for å sende deg informasjon om gruppetimer (for eksempel ved avlysning eller endring, ventelister etc). Vi sender også ut sms dersom vi har spesielle tilbud ved senteret eller gjennom våre sponsorer. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike meldinger ved å kontakte oss i resepsjonen.

Oppdal Treningssenter sin App
Dersom du krysser av for å få såkalte push-varsler i appen, vil appen lagre følgende informasjon som er nødvendig for å sende deg push-varsler: Ditt mobilnummer, hvilke senter du tilhører og innloggingstidspunkt. Denne informasjonen blir ikke delt med eksterne parter.

Når du som medlem bruker appen vil Oppdal Treningssenter og appen lagre kommunikasjon som er sendt mellom appen og timebookings- og sentersystemet. Dette omfatter ditt medlemsnummer, innlogging på senteret, timebestillinger og tidspunkt for henvendelser.

Hvem har tilgang til personopplysningene du gir oss?
For å sikre oss om at personopplysningene vi samler inn behandles på en betryggende måte, er det bare kvalifiserte ansatte som har tilgang til dine personopplysninger. Vi begrenser antallet ansatte med tilgang til medlemsinformasjon.

Hvor lenge oppbevarer Oppdal Treningssenter AS personopplysningene dine?
Så lenge ditt medlemskap består, vil registrerte opplysninger ikke bli slettet ettersom vi trenger dem for å levere tjenester til deg. Ved utmelding sletter vi dine personopplysninger, inkludert besøkshistorikk, innen tre (3) måneder etter at siste faktura og eventuelt annen utestående er gjort opp. Opplysninger som Oppdal Treningssenter AS er forpliktet til å lagre som følge av regnskaps- og bokføringsregelverket oppbevares i den tid vi er pålagt det, for tiden 5 år.

Oversikt over dine rettigheter
Personvernregelverket gir deg som det registreres personopplysninger om en rekke rettigheter. Du har:
• Rett til innsyn i de opplysninger som er lagret om deg
• Rett til å kreve rettet opplysninger som er feil, utdatert eller ufullstendige
• Rett til å kreve kopi av lagrede opplysninger
• Rett til å trekke samtykke til lagring og rett il å kreve lagrede opplysninger slettet, så langt det ikke strider mot krav til lagring i henhold til andre lovverk, eller opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til.

Kontakt for spørsmål eller rettigheter
Hvis du har spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte: Oppdal Treningssenter AS, Russervegen 5b, 7340 Oppdal. E-post: post@oppdaltreningssenter.no. Tlf: 465 40 213

Med vennlig hilsen
Oppdal Treningssenter AS

 

Informasjonskapsler.

Informasjonskapsler (cookies) er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og skal i de fleste tilfellene gi deg en bedre bruksopplevelse.

NB! Ved å bruke www.oppdaltreningssenter.no samtykker du at det benyttes cookies (informasjonskapsler) i din nettleser.

Dette er en liste over hvilke typer informasjonskapsler som brukes på nettstedet www.oppdaltreningssenter.no, og hvordan opplysningene behandles:

 

Session cookies (midlertidige informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon midlertidig gjennom én økt. Nettsteder har ikke noe minne. Midlertidige informasjonskapsler gjør det mulig å følge med på hvordan brukere navigerer rundt på nettstedet, slik at de ikke blir spurt om å oppgi samme informasjon flere ganger, f.eks. ved pålogging.

Midlertidige informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren.

 

Form cookies (Skjemaverdi-informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene lagrer informasjon midlertidig til brukeren har fylt ut skjemaet. De lagrede dataene brukes kun til å legge inn informasjonen i skjemaet på nytt dersom brukeren ikke består SPAM-sjekken eller ikke har fylt ut nødvendige felter i skjemaet.

 

Persistent cookies (Faste informasjonskapsler)

Faste informasjonskapsler slettes ikke etter endt nettlesersesjon og tillater at nettstedet gjenkjenner din datamaskin. Faste informasjonskapsler kan typisk inneholde informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser. Disse informasjonskapselene kan slettes manuelt i nettleseren under innstillingene for personvern.

 

Google Analytics

Informasjonskapsler fra Google Analytics samler en god del informasjon om bruksmønsteret, blant annet informasjon om hvilket nettsted brukeren klikker seg inn fra, hvilke søkeord brukeren har benyttet til å finne frem til siden, hvordan besøkende bruker nettstedet, antall ganger brukeren har besøkt nettstedet og hvor lenge brukeren surfer på nettstedet. Denne informasjonen inneholder ikke brukerspesifikke detaljer, og summen av informasjon brukes til nettstatistikk. Siste delen av IP adressen fjernes iht. norsk lov.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hvis du generelt sett ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du laste ned en utvidelse for nettleseren din på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Preference cookies (Preferanse-informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene lagrer informasjon som f.eks. språk, nettleser- eller skriftstørrelse. Innstillingene lagres permanent slik at brukeren ikke må sette disse innstillingene på nytt ved neste besøk.

 

BRUK OG UTVEKSLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Oppdal Treningssenter AS bruker, utleverer eller utveksler ikke personopplysninger om besøkende på webområdet på annen måte enn det som er beskrevet over. Med unntak av den anonymiserte informasjonen vi sender videre til Google Analytics vil dine opplysninger ikke under noen omstendigheter bli utlevert til andre organisasjoner, personer eller virksomheter.