Vi håper på mange treningsglade deltakere på våre gruppetimer i sommer! Vær obs på følgende:


– Timene vil bli gjennomført så lenge det er minimum 3 påmeldte 2 timer før kveldstimer og innen kl 22 kvelden før morgentimer. Evt avlysning vil bli varslet med sms.
– Dersom du er påmeldt en time du ikke får til å delta på, er det til STOR hjelp om du melder deg av så fort du vet at du ikke kan delta. Slik blir det enklere for både instruktør og øvrige deltakere å planlegge sommerdagen 🙂