Bedriftstrening

Dersom tre eller flere fra samme bedrift har aktivt medlemskap hos oss, gir vi bedriftspris på avtalegiro. Husk å gi oss beskjed om hvilken bedrift du tilhører når du melder deg inn.

Vi bistår også bedrifter i Oppdal på andre måter. Forskning viser at bedrifter som hjelper sine ansatte med trening, har lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø. Vi kan tilby skreddersydde opplegg med egne gruppetimer for den enkelte bedrift. Dette virker positivt inn på både fysisk form og arbeidsmiljø, hvor de ansatte møtes på en annen arena enn arbeidsplassen – og trener sammen. Vi kan også tilby rygg/nakke/skuldertime på dagtid, og har god erfaring med bedrifter som sender sine ansatte med nakke/skulderplager på denne. Nakke/skuldertimen varer i 45 minutter og ledes av fysioterapeut. Deltakerne trenger ikke å møte i treningstøy, og kan således gå direkte tilbake på jobb etter å ha gjort øvelsene sine.

Flere bedrifter velger også å sponse sine ansatte ved å betale deler av et årskort på treningssenter. Problemet med dette har vært at ikke alle de ansatte benytter seg av medlemskapet, og dermed mister bedriften fordelene med å ha ansatte som trener.

Oppdal Treningssenter tilbyr en ordning hvor bedriften faktureres månedlig for de ansatte de har valgt å sponse, men hvor fakturering skjer kun for de ansatte som har trent et visst antall ganger i løpet av måneden. Dersom den ansatte ikke har trent «nok» ut i fra det bedriften har satt som krav, betaler arbeidstaker hele månedsbeløpet selv. Denne beregningen er det treningssenteret som tar seg av, og det medfører ikke noe ekstra arbeid for bedriften. Ordningen gjør det mer motiverende for den ansatte å trene jevnlig, og bedriften kan samtidig føle seg trygg på at sponsingen skjer kun for de ansatte som faktisk gjør en innsats for å holde seg i form.