Våre instruktører

Line Brattbakk

Line Brattbakk

Driftsleder og gruppeinstruktør

Vigdis Thun

Vigdis Thun

Gruppeinstruktør

John Frode Solheim

John Frode Solheim

Sykkelinstruktør

Guri Wognild

Guri Wognild

Gruppeinstruktør

Maria Haza Rise

Maria Haza Rise

Gruppeinstruktør

Bård Botten

Bård Botten

Medarbeider og gruppeinstruktør

Geir Karlsen

Geir Karlsen

Gruppeinstruktør

Marit Klokset

Marit Klokset

Gruppeinstruktør

Turid F. Lauritzen

Turid F. Lauritzen

Gruppeinstruktør

Mille Gunnerød

Mille Gunnerød

Gruppeinstruktør

Håvard Skaslien

Håvard Skaslien

Medarbeider og gruppeinstruktør

Roger Thun

Roger Thun

Sykkelinstruktør

Ole Jørgen Lian

Ole Jørgen Lian

Sykkelinstruktør

Merete Olsen

Merete Olsen

Gruppeinstruktør

Anne Marit Trenmo

Anne Marit Trenmo

Gruppeinstruktør

Miriam Nordhus

Miriam Nordhus

Gruppeinstruktør

Marianne Grødal S

Marianne Grødal S

Gruppeinstruktør

Brit E. Fredriksen

Brit E. Fredriksen

Sykkel og gruppeinstruktør

Camilla Hovdal

Camilla Hovdal

Gruppeinstruktør

Halldis Hoel Kant

Halldis Hoel Kant

Gruppeinstruktør

Line Brattbakk

Line Brattbakk

Driftsleder og gruppeinstruktør

Bård Botten

Bård Botten

Medarbeider og gruppeinstruktør

Håvard Skaslien

Håvard Skaslien

Medarbeider og gruppeinstruktør

Geir Karlsen

Geir Karlsen

Gruppeinstruktør

Roger Thun

Roger Thun

Sykkelinstruktør

Vigdis Thun

Vigdis Thun

Gruppeinstruktør

Marit Klokset

Marit Klokset

Gruppeinstruktør og fysioterapeut

Guri Wognild

Guri Wognild

Gruppeinstruktør

Marianne Grødal S

Marianne Grødal S

Gruppeinstruktør

Miriam Nordhus

Miriam Nordhus

Gruppeinstruktør

Brit E. Fredriksen

Brit E. Fredriksen

Sykkel og gruppeinstruktør

John Frode Solheim

John Frode Solheim

Sykkelinstruktør

Ole Jørgen Lian

Ole Jørgen Lian

Sykkelinstruktør

Merete Olsen

Merete Olsen

Gruppeinstruktør

Turid F. Lauritzen

Turid F. Lauritzen

Gruppeinstruktør

Camilla Hovdal

Camilla Hovdal

Gruppeinstruktør

Maria Haza Rise

Maria Haza Rise

Gruppeinstruktør

Anne Marit Trenmo

Anne Marit Trenmo

Gruppeinstruktør

Halldis Hoel Kant

Gruppeinstruktør