Ungdom i alderen 12 – 14 år har mulighet til å trene hos oss med en foresatt til stede. Den foresatte må ha aktivt medlemskap på avtalegiro, og være til stede mens ungdommen trener. Den foresatte har det hele og fulle ansvaret for ungdommen mens han/hun oppholder seg på treningssenteret. Ungdommens medlemskap knyttes opp mot foresattes medlemskap, og ungdommen har ikke adgang til treningssenteret uten at foresatt er med. Dersom det oppstår enkelte tilfeller hvor foresatt ikke kan være med under treningsøkta, har foresatt mulighet til å delegere ansvaret til en annen ansvarlig voksen dersom dette avklares med treningssenteret i forkant.