Skal du tilbringe jula i Oppdal og har lyst til å trene hos oss? Vi selger julekort!
Tren fra 16.12 – 01.01 for kr 470,-
Tren fra 16.12 – 14.01 for kr 630,-

Julekort kan kjøpes på vår hjemmeside www.oppdaltreningssenter.no eller i resepsjonen innen 19.12.

Velkommen!