Barnegym

Gruppetime
Barnegym

Barnegym er en barnepasstime for de mellom 6 og 10 år. Her er det lagt opp til lek-og moro-aktiviteter for barnet mens mor eller far trener. Foresatte må være tilstede på senteret under timen.