Verv en eller flere venner, og få like mange måneder gratis trening som antall venner du verver. Den som verves får fri innmelding og sparer kr 350,-!

Kampanjen fordrer innmelding med månedsavdrag på avtalegiro, gjelder ikke klippekort.

Blir du vervet av en venn?
Meld deg inn ved å ta direkte kontakt med oss i betjent åpningstid, eller på
mail: post@oppdaltreningssenter.no eller telefon: 465 40 213