Vi etterkommer ønsker fra brukerundersøkelsen:

Fra og med 15. februar setter vi inn BootCamp onsdager kl 16.15!

Og fra og med onsdag 22. februar blir det Step/styrke kl 17.30! Velkommen!