Hjertetrim / Seniortrim

Gruppetime

Timen for deg som har eller har hatt hjerte-karsykdom eller er i risiko for å få det. Alle gjør det de kan ut i fra sitt utgangspunkt. En variert time bestående av styrke, kondisjon, balanse og smidighet.